standard-title Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť pracuje na zabezpečení ochrany vášho súkromia pri využívaní našich služieb. Preto máme presné zásady, v ktorých sú stanovené podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Sledujte zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov na našich internetových stránkach.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na našich zákazníkov a používateľov našich online služieb.

Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje? 
Obchodné meno: Rastislav Varga – DeLuxe Design, IČO: 50 316 044, Miesto podnikania: Starý Hrádok 102, 93556 Starý Hrádok

Aké typy osobných údajov zhromažďujeme? 
Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad pri vyplnení kontaktného formulára. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžu zahŕňať napríklad Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, emailovú adresu.

Ako vaše osobné údaje používame? 
Vaše údaje potrebujeme na tieto účely:

  • na odpovede Vašich otázok, pripomienok alebo žiadostí, odovzdaných cez kontaktný formulár
  • zamedzenie zneužitiu alebo nevhodnému využitiu našich služieb;

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu potrebnú na splnenie uvedených účelov alebo po zákonom stanovenú dobu. Potom budú vaše osobné údaje zmazané.

Aké máte práva? 
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú vaše údaje nesprávne, neúplné alebo nerelevantné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad právne predpisy o účtovníctve, alebo iné legitímne dôvody. 

Kto má prístup k vašim osobným údajom? 
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani si ich nevymieňame na marketingové účely s tretími stranami.

Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Služby poskytované spoločnosťou Rastislav Varga – DeLuxe Design sa stále rozširujú a forma a charakter týchto služieb sa môže občas zmeniť bez toho, aby sme vás na to vopred upozornili. Preto si vyhradzujeme právo občas zmeniť alebo rozšíriť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Prípadné zásadné zmeny uverejníme na našich webových stránkach.

Na našej stránke o ochrane osobných údajov zverejníme oznámenie, ktoré vás upozorní na výrazné zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a dátum poslednej aktualizácie bude vyznačený v hornej časti vyhlásenia. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste si mohli prečítať najaktuálnejšiu verziu.

Nové Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť hneď po zverejnení.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo zverejnené a nadobudlo účinnosť dňa 20. mája 2018

Tu môžete požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame.

Vyplňte Vašu emailovú adresu, ktorú ste použili pri komunikácii s nami pomocou kontaktného formulára.

Prepíšte znaky do kolónky!

Tu môžete požiadať o odstránenie osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.

Vyplňte Vašu emailovú adresu, ktorú ste použili pri komunikácii s nami pomocou kontaktného formulára.

Prepíšte znaky do kolónky!